Husk at stærke følelser omkring dødsfald er normalt

Som særligt et ungt menneske, kan der være mange tanker og følelser forbundet med at miste en vi har nær. Det kan skabe stærke reaktioner, når vi skal forholde os til den nye virkelighed. Og det er vigtigt at forstå, at sorg kan vise sig meget forskelligt fra person til person.

Vi har talt med en bedemand fra Findbedemanden.dk om fænomenet ”sorg”.

Vi reagerer forskelligt

Når vi mister nogen tæt på os, reagerer vi ofte stærkt – men stadig på hver vores måde. Det forløb med sorg, som vi skal igennem, kan også være meget forskelligt fra person til person. Nogle vil opleve fortvivlelse, mens andre er mere rationelle i deres tankegang omkring det hele. Nogle vil opleve nedsat appetit og have svært ved at sove, mens andre ikke vil opleve dette i nært samme omfang. Nogen vil reagere med gråd, kraftige udbrud og måske ligefrem være pludseligt aggressive, hvilket andre ikke vil have tendenser til. Sorgen kan vise sig vidt forskelligt!

Livsændringer?

Ved nogle tab påvirkes livet direkte i meget høj grad. Mister vi en livslang partner, en forælder eller lignende, kan hele vores liv og identitet være under opbrud.

Det kan betyde, vi ikke bare står med sorgen, men skal finde en helt ny hverdag med banklån, måske skift af bolig, forsikringer, rutiner og meget mere.

Det kan skabe et længere rum af tid, hvor hverdagen skal rodfæste sig igen. Og der er det vigtigt at have tålmodighed samt gode familierelationer og venner omkring sig, man kan tale med.

Sorgen forsvinder med tiden

Midt i et evt. kaos er det vigtigt at huske på, at sorg aftager over tid. Det er ikke det samme som at sige, man glemmer en person eller at savnet med et er helt væk. Men den hårde sorg, skyld, vrede, fortvivlelse etc. vil aftage, så man igen finder mere ro og mening med sit liv.

Er din sorgreaktion meget kraftig og går man med tanker om selvskade, er det dog vigtigt, man straks søger hjælp.